Opiekunka środowiskowa


 

W PIGUŁCE:

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co oznacza, że zjazdy organizowane są co dwa tygodnie w sobotę oraz w niedzielę. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Pomaga w wypełnianiu obowiązków, a także mobilizuje do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy pomocy społecznej;
 • Organizowanie prac opiekuńczych;
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych;
 • Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
 • Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej.

Po zakończeniu nauki Opiekunka środowiskowa jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie);
 • Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem);
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;
 • Aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
 • Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
 • Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;
 • Inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Placówkach służby zdrowia
 • Domach i ośrodkach pomocy społecznej
 • Instytucjach opiekuńczych
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)