Technik archiwista


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych

Przedmioty nauczania:

 • Metody pracy w archiwum zawodowym
 • Prawo archiwalne
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
 • Podstawy archiwistyki
 • Język obcy zawodowy w archiwistyce
 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje:

 • AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Po zakończeniu nauki technik archiwista jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej
 • Opracowywanie inwentarza książkowego
 • Obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej
 • Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej
 • Popularyzowanie materiałów archiwalnych
 • Zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędowych
 • archiwach zakładowych
 • sądach
 • szpitalach
 • muzeach
 • bankach
 • firmach porządkujących akta na zlecenie innych instytucji
 • własna działalność gospodarcza w tym zakresie

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)