Technik archiwista

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
  EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych.

Przedmioty nauczania:

 • Metody pracy w archiwum zawodowym
 • Prawo archiwalne
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
 • Podstawy archiwistyki
 • Język obcy zawodowy w archiwistyce
 • Podstawy przedsiębiorczości

Po zakończeniu nauki technik archiwista jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej
 • Opracowywanie inwentarza książkowego
 • Obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej
 • Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej
 • Popularyzowanie materiałów archiwalnych
 • Zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędowych
 • archiwach zakładowych
 • sądach
 • szpitalach
 • muzeach
 • bankach
 • firmach porządkujących akta na zlecenie innych instytucji
 • własna działalność gospodarcza w tym zakresie

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)