Opiekunka dziecięca domowa


Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Po ukończeniu nauki Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia kierunku w Policealnej Szkole Doskonalenia Zawodowego- Edukacja 4U

Opiekunka dziecięca sprawuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi. Przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwo dziecka oraz zaspokaja jego potrzeby. Opiekunka wykonuje czynności związane z pielęgnacją dziecka tj. kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnowanie środkami kosmetycznymi. Bardzo ważne jest także prawidłowe odżywianie dziecka zgodne z zalecaną dietą oraz podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność.

Przedmioty nauczania:

 • Psychologia ogólna i wieku dziecięcego
 • Podstawy dietetyki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika społeczna i opiekuńcza
 • Metody organizacji czasu wolnego
 • Gry i zabawy edukacyjne
 • Podstawy prawa
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Opieka i pielęgnacja dziecka
 • Literatura dziecięca

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • żłobkach
 • ośrodkach wychowawczych i opiekuńczych
 • szpitalach
 • hospicjach
 • jako domowa opiekunka do dzieci

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line