Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Uzyskaj tytuł technika BHP

w bezpłatnej szkole policealnej!

Technik BHP

Zostań specjalistą od bezpieczeństwa w zakładach pracy! Obecnie do bezpieczeństwa i higieny pracy w biurach, fabrykach, sklepach czy na placach budowy podchodzi się bardzo restrykcyjnie. Każde miejsce pracy musi spełniać określone normy, a każdy pracodawca jest zobowiązany do stworzenia swoim pracownikom miejsca maksymalnie bezpiecznego z ograniczonym ryzykiem wypadków. Studium bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje Cię do wykonywania zawodu technika BHP i tym samym otwiera Ci drogę do wykonywania zawodu, na który jest ogromne zapotrzebowanie.

 • Bez opłat – bezpłatne studium bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • Tryb zaoczny = system weekendowy – zajęcia w szkole BHP w Krakowie odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie
 • Bez matury – wymagamy tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 1,5 roku nauki – 3 semestry, podczas których zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności

Jak nauczamy w studium BHP w Krakowie?

Szkoła bezpieczeństwa i higieny pracy jest przestrzenią edukacyjną, która stawia na partnerskie relacje pomiędzy kadrą dydaktyczną a uczniami. Wierzymy, że młodzi ludzie chcą chłonąć wiedzę tylko wtedy, kiedy mają wskazany konkretny cel i do dyspozycji przewodnika, który pomoże im go zrealizować. Zatrudniamy ludzi, którzy posiadają kierunkową wiedzę, wykształcenie i kompetencje, a także praktyczne doświadczenie w zawodzie. Są to osoby potrafiące nauczać i jednocześnie rozmawiać z człowiekiem, który jest na początku swojej kariery zawodowej. Poza tym stosujemy się do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i wykorzystujemy innowacyjne techniki nauczania.

Zostań technikiem BHP! Ucz się w szkole z potwierdzonymi kwalifikacjami

 • Jesteśmy studium BHP z pozytywną opinią Kuratora Oświaty 
 • Nauka w naszej szkole bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Zatrudniamy wykwalifikowanych pedagogów i specjalistów z zakresu BHP
 • Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej przyznane przez Prezydenta Miasta Krakowa

Zdobądź tytuł technika BHP w Krakowie w 1,5 roku

Krótki czas nauki i dużo wiedzy, która jest niezbędna do wykonywania zawodu technika BHP, sprawiają, że 1,5 roku jest bardzo intensywnym okresem dla naszych uczniów. Uczą się w weekendy, dzięki czemu pozostałe dni w tygodniu mogą wykorzystać na pracę, staże lub praktyki. Na pewno jest to 1,5 roku, które tworzy solidne fundamenty dla ustabilizowania swojej pozycji na rynku pracy. Jesteśmy otwarci, aby Cię motywować i wspierać. 

Po ukończeniu nauki otrzymujesz od nas:

  • Świadectwo ukończenia szkoły 
  • Dyplom zawodowy 
  • Potwierdzenie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Rozpocznij naukę w bezpłatnym studium BHP w Krakowie! Poznaj nasze oczekiwania!

Okres kształcenia zawodowego jest bardzo ważny w całej karierze młodego człowieka i tworzy dla niego podstawy do stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest obecnie potrzebny w każdej firmie – jako osoba zatrudniona lub też jednostka zewnętrzna świadcząca usługi z zakresu kontroli BHP. Chcemy Cię jak najlepiej przygotować do wykonywania tego zawodu, ale potrzebujemy Twojego zaangażowania i chęci nauki. Tylko dzięki naszej wiedzy i Twojej motywacji możemy razem zaplanować Twoją ścieżkę kariery. 

Wymagamy od Ciebie również: 

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej 
 • dowodu osobisty (przyjmujemy tylko osoby pełnoletnie)
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

Czego się nauczysz w studium BHP w Krakowie?

Nauka w technikum BHP ma przygotować Cię do wykonywania konkretnego zawodu – specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy. Koncentrujemy się na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką, będącą kluczowym doświadczeniem już na etapie kształcenia, a potem rozwoju zawodowego. Podczas zajęć poznasz m.in. podstawy prawne dotyczące BHP, zasady, jakie obowiązują w zależności od charakteru zakładu, a także zagrożenia w środowisku pracy. 

Po ukończeniu studium BHP w Krakowie będziesz:

 • znał podstawy prawa pracy i przedsiębiorczości
 • potrafił oceniać zagrożenia w środowisku pracy 
 • posiadał wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu badania czynników występujących w procesach pracy
 • potrafił wdrażać zasady BHP w zależności od charakteru wykonywanej pracy 
 • wykwalifikowany w zakresie prowadzenia szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • posiadał odpowiednią wiedzę z obszaru przygotowywania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posługiwał się zawodowym językiem angielskim

Gdzie będziesz mógł pracować po ukończeniu technikum BHP?

Posiadanie tytułu technika BHP uprawnia Cię do pracy w wielu przedsiębiorstwach, które sprawują kontrolę nad zakładami pracy, sprawdzając, czy stosują się do zasad BHP. Ponadto możesz prowadzić własną działalność gospodarczą o takim profilu. 

Jako technik BHP znajdziesz zatrudnienie w:

 • Firmach zajmujących się doradztwem z zakresu BHP
 • Firmach consultingowych 
 • Dużych korporacjach 
 • Firmach budowlanych i fabrykach 
 • Firmach szkoleniowych 
 • Małych i średnich firmach z każdej branży 

Daj sobie szansę zadbać o swoją przyszłość!

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)