Opiekunka dziecięca

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co oznacza, że zjazdy organizowane są co dwa tygodnie w sobotę oraz niedzielę. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opiekunka dziecięca zajmuje się profesjonalną opieką nad dziećmi. Dba o wszechstronny  rozwój dziecka nad którym sprawuje opiekę. Zapewnia prawidłową dietę oraz wykonuje czynności higieniczno-pielęgnacyjne: mycie, przewijanie, przebieranie. Organizuje kreatywne spędzanie czasu poprzez zabawy edukacyjne pozwalające rozwijać u dziecka jego pasje i pozwalające posiąść samodzielność. Opiekunka dziecięcia jest nie tylko zawodem, który można zdobyć, ale cenną wiedzą dla przyszłych rodziców.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Wychowanie i edukowanie dziecka;
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka;
 • Podstawy opieki nad dzieckiem;
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego;
 • Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością.

Po zakończeniu nauki Opiekunka dziecięca jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Planowania i organizowania pracy opiekuńczej.
 • Pielęgnowania dziecka zdrowego jak i chorego.
 • Prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających prawidłowy rozwój dziecka.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Instytucjach opiekuńczych,
 • Żłobkach,
 • Hospicjach,
 • Niania.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)