Policealna Szkoła


Szkoła Policealna w Krakowie

Kierunki dwuletnie

Kosmetyka

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej.

Czytaj dalej

Prawo i administracja

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych.

Czytaj dalej

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

Czytaj dalej

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca sprawuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi.

Czytaj dalej

Archiwista

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum.

Czytaj dalej

Masaż

Technik masażysta wykonuje usługi w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego i limfatycznego.

Czytaj dalej

Kierunki roczne

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi…

Czytaj dalej

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji.

Czytaj dalej

BHP (1,5 roku)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy.

Czytaj dalej

Florystyka

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe.

Czytaj dalej

Kursy roczne (nauka odpłatna)

Wizażystka

Wizażystka przeprowadza analizę kolorystyczną, rozpoznaje typy urody, rodzaj cery oraz identyfikuje wady skóry i twarzy.

Czytaj dalej

Biomasażysta

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach relaksacyjnych i biostymulacyjnych.

Czytaj dalej

Dietetyk

Dietetyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zdrowego oraz racjonalnego odżywiania.

Czytaj dalej

Dekorator wnętrz

Dekorator wnętrz wykonuje różnorodne zadania wchodzące w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

Czytaj dalej

Instruktor fitness

Instruktor fitness prowadzi zajęcia ruchowe, przygotowuje układy, choreografię i programy zajęć.

Czytaj dalej

Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych.

Czytaj dalej