Policealna Szkoła


Szkoła Policealna w Krakowie

Kierunki dwuletnie

Kosmetyka

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej.

Czytaj dalej

Masaż

Technik masażysta wykonuje usługi w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego i limfatycznego.

Czytaj dalej

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

Czytaj dalej

Florystyka

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe.

Czytaj dalej

Prawo i administracja

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych.

Czytaj dalej

Archiwista

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum.

Czytaj dalej

BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy.

Czytaj dalej

Kierunki roczne

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi…

Czytaj dalej

Wizażystka

Wizażystka przeprowadza analizę kolorystyczną, rozpoznaje typy urody, rodzaj cery oraz identyfikuje wady skóry i twarzy.

Czytaj dalej

Biomasażysta

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach relaksacyjnych i biostymulacyjnych.

Czytaj dalej

Dekorator wnętrz

Dekorator wnętrz wykonuje różnorodne zadania wchodzące w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

Czytaj dalej

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym.

Czytaj dalej

Dietetyk

Dietetyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zdrowego oraz racjonalnego odżywiania.

Czytaj dalej

Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych.

Czytaj dalej

Instruktor fitness

Instruktor fitness prowadzi zajęcia ruchowe, przygotowuje układy, choreografię i programy zajęć.

Czytaj dalej

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji.

Czytaj dalej

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca sprawuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi.

Czytaj dalej

Florystyka

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe.

Czytaj dalej