Technik Masażysta


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik masażysta jest jedną z popularniejszych profesji medycznych w rehabilitacji, a jego kwalifikacje ustala samo Ministerstwo Zdrowia. Masaż jest obecnie jedną z chętniej wybieranych form relaksu, a dodatkowo wielu pacjentów decyduje się także na masaże lecznicze. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wykonywaniem masaży profilaktycznych, leczniczych, sportowych oraz kosmetycznych.
Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Anatomia topograficzna
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Podstawy przedsiębiorczości *

Kwalifikacje:

 • MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Po zakończeniu nauki technik masażysta jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • wykonywanie masażu medycznego;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach rehabilitacyjnych
 • przychodniach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • prywatnych salonach/gabinetach masażu
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • sanatoria, uzdrowiskach
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • własnym salonie masażu

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)