Liceum

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest niepubliczną szkołą, która kształci w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie). Szkoła przyjmuje osoby pełnoletnie lub osoby kończące 18 lat w tym samym roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Zajęcia odbywają się w SP nr 18 przy ul. Półkole 11 w Krakowie.

4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przyjmuje:
– absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia (przyjęcie na semestr pierwszy). Nauka trwa 4 lata;
– osoby, które zaliczyły klasy/semestry w innej szkole (liceum, technikum) przyjmujemy na semestry wyższe na podstawie świadectwa lub arkusza ocen z poprzedniej szkoły.

Egzaminy semestralne są bezpłatne i odbywają się dwa razy do roku (styczeń, czerwiec).

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych co uprawnia do przystąpienia do MATURY. Świadectwo Dojrzałości wydawane jest po zdaniu egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, które stanowi podstawę przyjęcia na uczelnie wyższe lub do policealnych szkół.

Po rozpoczęciu roku szkolnego przysługuje legitymacja szkolna uprawniająca do zniżek (do ukończenia 24 roku życia).

Przedmioty nauczania:

 • j. polski
 • j. angielski (realizowany w zakresie rozszerzonym)
 • matematyka
 • fizyka
 • historia (realizowana w zakresie rozszerzonym)
 • HiT
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • informatyka
 • Biznes i zarządzanie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • dowód osobisty,
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub wstępny zapis online

Zapisz się w Krakowie

Szkoła otrzymała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uczniowska uprawniająca do zniżek.