Liceum Ogólnokształcące


liceum ogólnokształcące dla dorosłych

BEZPŁATNE  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest niepubliczną szkołą, która kształci dorosłych w formie zaocznej (zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie). Szkoła przyjmuje osoby pełnoletnie lub osoby kończące 18 lat w tym samym roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przyjmuje:
– absolwentów gimnazjum (przyjęcie na semestr pierwszy), nauka trwa 3 lata;
– absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (przyjęcie na semestr trzeci), nauka trwa 2 lata.

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przyjmuje:
– absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (przyjęcie na semestr pierwszy), nauka trwa 4 lata;
– absolwentów trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (przyjęcie na semestr trzeci), nauka trwa 3 lata

Rekrutacja dotyczy także osób, które zaliczyły semestr/semestry w poprzedniej szkole tego samego typu lub poszczególne przedmioty potwierdzone w indeksie. Egzaminy semestralne są bezpłatne i odbywają się dwa razy do roku (styczeń, czerwiec).

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych co uprawnia do przystąpienia do MATURY. Świadectwo Dojrzałości wydawane jest po zdaniu egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, które stanowi podstawę przyjęcia na uczelnie wyższe lub do policealnych szkół.

Po rozpoczęciu roku szkolnego przysługuje legitymacja szkolna uprawniająca do zniżek (do ukończenia 24 roku życia).

Przedmioty nauczania:

 • j. polski
 • j. angielski (realizowany w zakresie rozszerzonym)
 • matematyka
 • fizyka
 • historia (realizowana w zakresie rozszerzonym)
 • WOS
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • informatyka

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • dowód osobisty,
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line (pamiętaj wpisać swoje dane kontaktowe).

 

Zapisz się w Krakowie

Szkoła otrzymała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne.
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)