Liceum Ogólnokształcące


liceum ogólnokształcące dla dorosłych

BEZPŁATNE  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

Nauka odbywa się w systemie zaocznym (co drugi weekend) i trwa 3 lata. Szkoła przyjmuje osoby pełnoletnie, które ukończyły Gimnazjum lub ośmioletnią Szkołę Podstawową. Rekrutacja dotyczy także osób, które zaliczyły semestr/semestry w poprzedniej szkole tego samego typu lub poszczególne przedmioty potwierdzone w indeksie.

Naukę podjąć mogą także osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową. W tym przypadku nauka trwa 2 lata.

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych co uprawnia do przystąpienia do MATURY. Świadectwo Dojrzałości wydawane jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, które stanowi podstawę przyjęcia na uczelnie wyższe lub do policealnych szkół.

Przedmioty nauczania:

 • j. polski
 • j. angielski
 • matematyka
 • fizyka
 • historia
 • WOS
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
 • dowód osobisty
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

ZAPISZ SIĘ

Szkoła otrzymała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, OPS i inne.
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)