Asystentka stomatologicznaNauka jest bezpłatna i trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu; zajęcia cotygodniowe).
Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Komunikacja w gabinecie stomatologicznym

Kwalifikacje:
Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Po zakończeniu nauki asystentka stomatologiczna jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • hurtowniach stomatologicznych.

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)