Asystentka stomatologiczna


Asystentka stomatologiczna

 

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: stacjonarna
 • Kwalifikacje:
  MED.01.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu
  w gotowości do pracy

 

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co tydzień (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu). Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są przez lekarza stomatologa z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz innych specjalistów w tej dziedzinie.

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki
w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • BHP;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy pomocy stomatologicznej;
 • Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego;
 • Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami;
 • Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.

Po zakończeniu nauki asystentka stomatologiczna jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • hurtowniach stomatologicznych.

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)

Partnerzy:

Asystentka Stomatologiczna