Technik administracji

Uzyskaj tytuł technika administracji w bezpłatnej szkole policealnej!

Jesteś odpowiedzialny, potrafisz odnaleźć się na samodzielnym stanowisku pracy, a Twoją mocną stroną jest bardzo dobra organizacja zadań? Zapewnij sobie stabilne zatrudnienie jako technik administracji, na którego zapotrzebowanie jest w urzędach państwowych i firmach prywatnych. Jest on odpowiedzialny za dokumentację organizacji, sporządzanie i analizę sprawozdań finansowy, a także kontakt z kontrahentami i klientami oraz zarządzanie kalendarzem. Podejmij naukę w bezpłatnym studium administracji w Krakowie i zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności otwierające się Ci wiele dróg do rozwoju kariery zawodowej. 

Zapisz się już teraz!

 • 0 zł czesnego – bezpłatne studium administracji 
 • Tryb zaoczny = system weekendowy – zajęcia w szkole administracji w Krakowie odbywają się co drugi weekend (sobota+niedziela)
 • Bez matury – wymagamy tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 lata nauki – 4 semestry

Jak nauczamy w technikum administracyjnym?

W szkole administracji w Krakowie stawiamy przede wszystkim na wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, która nie tylko posiada szeroką wiedzę, ale również doświadczenie w pracy w jednostkach administracyjnych. Wykładowcy wykorzystują swoją praktykę, przekazując uczniom wiedzę zarówno w oparciu o materiały dydaktyczne, jak też własne doświadczenia. To osoby z wiedzą z zakresu analityki, finansów, prawa i nowych technologii, które są obecnie na dużą skalę wykorzystywane w pracy biurowej. Plan nauki opracowany został na podstawie aktualnych założeń programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Przedmioty nauczania:

 • BHP
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy administracji i prac biurowych
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań

Zostań technikiem administracji! Ucz się w szkole z potwierdzonymi kwalifikacjami

 • Tworzymy zespół wykwalifikowanych pedagogów i specjalistów administracyjnych
 • Jesteśmy szkołą administracji w Krakowie z pozytywną opinią Kuratora Oświaty 
 • Korzystamy z programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Krakowa uprawnienia szkoły publicznej

Zdobądź tytuł technika administracji w 2 lata

Połącz edukację z pracą, rozwijaj się i zdobywaj doświadczenia bez konieczności rezygnacji ze swoich dotychczasowych zajęć. Technikiem administracji zostajesz po dwóch latach nauki w naszej szkole. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, więc pozostałe dni tygodnia możesz przeznaczyć na pracę, praktyki i staże. Stosunkowo krótki czas nauki w bezpłatnym studium administracji wymaga zarówno od nas, jak i od Ciebie ogromnego zaangażowania, motywacji i chęci współpracy. Z naszej strony oferujemy wsparcie na każdym etapie nauki, pomagamy nie tylko w przyswajaniu wiedzy, ale też wzmacniamy kompetencje miękkie przydatne w pracy na stanowisku technika administracji. 

Po ukończeniu nauki otrzymujesz:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły 
 • Dyplom zawodowy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – po zdaniu egzaminu zawodowego oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje EKA.01.Obsługa klienta w jednostkach administracji

Rozpocznij naukę w bezpłatnym studium administracji w Krakowie! Poznaj nasze oczekiwania!

Teraz jest Twój czas, szansa na przygotowanie sobie fundamentów do rozwoju zawodowego w środowisku, w którym zawsze będzie gwarancja pracy i duże zapotrzebowanie na specjalistów. Bardzo dobrze znamy rynek pracy i wiemy, że technik administracji jest zatrudniany praktycznie w każdej firmie. Masz więc okazję nauczyć się zawodu, który odpowiada za interesy wielu organizacji. Oczekujemy, że będziesz zaangażowany w naukę, zawsze przygotowany do zajęć i otwarty na wiedzę. Wymagamy od Ciebie motywacji i aktywności, dzięki czemu wiemy, że nie tylko chcesz się uczyć, ale i masz świadomość, że to jedyna droga do ukończenia szkoły administracji w Krakowie. My ze swojej strony gwarantujemy przyjazną atmosferę na zajęciach, przydatne materiały dydaktyczne i bogatą wiedzę specjalistyczną.

Wymagamy od Ciebie: 

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej 
 • dowodu osobistego (przyjmujemy tylko osoby pełnoletnie)
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (bezpłatne badania)

Wyślij podanie online

Czego się nauczysz w szkole administracji w Krakowie?

Szkoła administracji w Krakowie ma jeden główny cel – nauczyć się zawodu technika administracji, który zapewni Ci stabilną i rozwojową pracę. Wiedzę teoretyczną uzupełniamy o niezbędną dla zrozumienia wielu zagadnień wiedzę praktyczną. Wiemy, jak szeroki jest zakres materiału, dlatego staramy się wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w edukacji, aby pomóc Ci w zapamiętaniu kluczowych tematów i wypracowania niezbędnych nawyków.

Po ukończeniu szkoły administracji w Krakowie będziesz:

 • zarządzał dokumentacją firmową
 • sporządzał raporty i zeznania finansowe 
 • analizował statystyki związane z działalnością firmy 
 • nadzorował pracę zespołu i koordynował działalność jednostek organizacyjnych 
 • obsługiwał podstawowe i zaawansowane sprzęty biurowe i programy komputerowe
 • przygotowywał akta do archiwizacji
 • troszczył się o dobrą organizację biura 
 • znał i potrafił wykorzystać w praktyce podstawy przedsiębiorczości
 • posługiwał się zawodowym językiem angielskim

Rozpocznij naukę TERAZ!

Gdzie będziesz mógł pracować po ukończeniu technikum administracyjnego?

Mając tytuł technika administracji możesz podjąć pracę w szeroko pojętych jednostkach urzędowych, organizacjach, firmach i przedsiębiorstwach. Masz szerokie spektrum możliwości, co pozwala Ci na wybór takiej pracy, która najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym oczekiwaniom i wymaganiom.

Jako technik administracji znajdziesz zatrudnienie w:

 • Sądach 
 • Bankach 
 • Urzędach powiatowych i gminnych 
 • Jednostkach samorządu terytorialnego
 • Instytucjach publicznych 
 • Prywatnych przedsiębiorstwach 
 • Urzędach skarbowych 
 • Urzędach marszałkowskich 

Otwórz się na szerokie spektrum możliwości rozwoju zawodowego!

Zapisz się online