Higienistka stomatologiczna


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu; zajęcia cotygodniowe).
Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych, wykonywanie wycisków . Jest w stanie udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Przedmioty nauczania:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w służbie zdrowia
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Kwalifikacje:
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Po zakończeniu nauki Higienistka stomatologiczna jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • hurtowniach stomatologicznych.

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)