Higienistka stomatologiczna


Higienistka stomatologiczna

 

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: stacjonarna
 • Kwalifikacje:
  MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co tydzień (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu). Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministra Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są przez lekarza stomatologa z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz innych specjalistów w tej dziedzinie.

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie
i polerowanie wypełnień amalgamatowych, wykonywanie wycisków . Jest w stanie udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy higieny dentystycznej;
 • Język angielski zawodowy;
 • Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia;
 • Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego;
 • Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej;
 • Posługiwanie się aparaturą zgodnie z procedurami;
 • Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych higienistki stomatologicznej;
 • Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną.

Po zakończeniu nauki Higienistka stomatologiczna jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • hurtowniach stomatologicznych.

Zapisz się w Krakowie

Partnerzy:

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)

 

Higienistka Stomatologiczna