Rejestratorka medyczna

W PIGUŁCE: 

 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Nauka odpłatna. Atrakcyjne czesne!

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co oznacza, że są organizowane w soboty i niedzielę co dwa tygodnie. Po ukończeniu nauki absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Rejestratorka medyczna to zawód o charakterze biurowym. Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych, kieruje pacjentów do lekarzy o właściwej specjalizacji oraz prowadzi dokumentację medyczną osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej czyli kart zdrowia pacjentów, rejestrów chorych czy wyników badań zajmuje się jej segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. W prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Przedmioty nauczania:

 • Dyscypliny lekarskie oraz badania diagnostyczne
 • Organizacja i dokumentacja pracy rejestracji medycznej
 • Obsługa informatyczna rejestracji medycznych
 • Pierwsza pomoc
 • Obsługa pacjenta
 • Język angielski w komunikacji z pacjentem obcojęzycznym
 • Finansowanie usług medycznych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach
 • przychodniach
 • gabinetach lekarskich

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line