Technik sterylizacji medycznej


Technik sterylizacji medycznej

 

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczny (sobota i niedziela co dwa tygodnie)
 • Kwalifikacja:
  MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co 2 tygodnie w weekend (sobota, niedziela). Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministra Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy zawód medyczny. Powstał on na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Do najważniejszych celów pracy technika sterylizacji medycznej zaliczymy zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną.

Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi , przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi , bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Przedmioty nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy sterylizacji medycznej
 • dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
 • wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Po zakończeniu nauki Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji  i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • sterylizatorniach centralnych
 • pracowniach endoskopowych
 • szpitalach
 • gabinetach mikrobiologicznych
 • gabinetach kosmetycznych.

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line.

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)

 

Technik sterylizacji medycznej