Kształcenie dorosłych w liceum ogólnokształcącym


Jak pokazują sondaże przeprowadzone przez CBOS, aż 93 procent Polaków uważa, że w obecnych czasach warto się uczyć. Przekonanie to widoczne jest także w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, do których coraz chętniej zapisują się osoby, którym zależy na zdobyciu wykształcenia, a w przyszłości – umocnieniu pozycji na rynku pracy i znalezieniu atrakcyjnej posady.

Nigdy nie jest za późno na naukę

Oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Krakowie skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Jedynym warunkiem jest ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej bądź zasadniczej szkoły zawodowej (czas nauki wynosi 4 lata). W procesie rekrutacji wziąć udział mogą również osoby, które ukończyły jeden semestr lub uzyskały wpis z kilku przedmiotów do indeksu w innym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Cykl nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia do liceum, powinny dostarczyć świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły, dowód osobisty oraz złożyć wniosek o przyjęcie do wybranego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nauka w trybie czteroletnim, tak jak w normalnym liceum – język polski, język angielski, matematykę, geografię, chemię, fizykę, WOS, biologię, historię, informatykę oraz podstawy przedsiębiorczości. Cykl kształcenia kompleksowo przygotowuje słuchaczy szkoły do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Dlaczego warto wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych?

Nauka w szkole dla osób dorosłych odbywa się w cyklu niestacjonarnym co dwa tygodnie. Często korzystają więc z niej osoby, które nie mogą podjąć nauki w trybie dziennym ze względu na aktualną pracę. Co ważne – nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Krakowie jest w całkowicie darmowa, a zapisanym osobom przysługują legitymacje, uprawniające do różnego rodzaju zniżek. Na życzenie słuchaczy wystawiane są również zaświadczenia do ZUS, KRUS czy OPS. Osoby z najlepszymi wynikami w nauce mogą liczyć na stypendia naukowe. Przede wszystkim jednak, nauka w liceum ogólnokształcącym pozwala osobom dorosłym rozszerzyć perspektywy zawodowe.