Opiekun medyczny


W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej co oznacza, że odbywają się co dwa tygodnie w sobotę oraz niedzielę. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministra Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób potrafi zapewnić osobie chorej i niesamodzielnej opiekę, zaspokajając potrzeby życiowe. Osoba pracująca w tym zawodzie swoją pracą zapewnia również wsparcie rodzinie chorego i pomaga jej w podtrzymaniu dobrego stanu fizycznego i psychicznego podopiecznego. Głównym celem opiekuna medycznego jest zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Po zakończeniu nauki opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach, sanatoriach,
 • hospicjach,
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchomo,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)