Jak zostać i czym zajmuje się opiekun medyczny?


Zawód opiekuna medycznego to bardzo pożądana na rynku profesja, a zapotrzebowanie na usługi takich osób ciągle rośnie. Dzieje się tak ze względu na wciąż rosnący odsetek starszych osób w społeczeństwie, które ze względu na wiek wymagają nadzoru i opieki. Brak samodzielności w podejmowaniu czynności życia codziennego sprawia, że opiekunowie są obecnie bardzo cenionym i szanowanym personelem medycznym. Jednak czym tak naprawdę zajmuje się taka osoba i co trzeba zrobić, by móc podjąć taki zawód?

Podstawowe obowiązki

Na początku trzeba zaznaczyć, że praca opiekuna medycznego to zajęcie wymagające dużych pokładów empatii i samozaparcia. Zdecydowanie jest to zajęcie dla osób, które czerpią przyjemność z niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Praca ta, w dużym uproszczeniu, polega na zapewnieniu opieki gwarantującej swobodę w wykonywaniu codziennych czynności życiowych osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych. Mowa tutaj o takich czynnościach jak poruszanie się, spożywanie posiłków, zmiana odzieży, itd. Dodatkowo, opiekun medyczny stanowi nieocenioną pomoc w przypadku czynności pielęgnacyjnych takich osób. Dbanie o dobrą kondycję zdrowotną osób, które są pod opieką jest jedną z najważniejszych funkcji tego zawodu.

Miejsce pracy

W przypadku miejsca, w którym opiekun medyczny będzie wykonywał swoje obowiązki służbowe, zawód ten daje wiele możliwości. Jedną z nich jest zawarcie umowy z którymś ze szpitali. Wówczas, osoba ta będzie stanowić część personelu medycznego, który będzie wspierać swoimi usługami. Drugą z możliwości jest praca bezpośrednio w domu osoby wymagającej opieki. W tym przypadku osoba taka pracuje zazwyczaj samodzielnie lub na zmianę z innym opiekunem. Jest to wówczas najlepsze rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, czerpiąc jednocześnie przyjemność z niesienia pomocy innym.

Dodatkowo, jako opiekun pracę można podjąć również w takich placówkach jak hospicja, sanatoria czy ośrodki rehabilitacyjne. Wówczas, również jako część większego zespołu, usługi opiekuna będą bardzo potrzebnym wsparciem dla personelu tych placówek jak również dla osób w nich przebywających.

Jak zostać opiekunem medycznym?

By móc pełnić obowiązki opiekuna medycznego, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uzyskanym dyplomem. Taki dokument uzyskać możemy kończąc naukę na odpowiednim kierunku w dobrej szkole policealnej. Okres kształcenia opiekuna medycznego trwa rok. Po roku nauki trzeba się przygotować na egzamin, który składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym ukończeniu obu egzaminów, absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający wszystkie kwalifikacje zawodowe, otwierające mu drogę do bogatej ścieżki zawodowej.

Osoba, która ubiega się o tytuł opiekuna medycznego, musi posiadać wykształcenie średnie. Nie musi jednak mieć zdanej matury. Brak zaliczonego egzaminu dojrzałości nie przekreśla zatem szansy na zdobycie kwalifikacji opiekuna medycznego.