Szkoły policealne – kierunki nauczania


Oferta szkół policealnych skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę średnią i chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Dzięki uzyskanym kwalifikacji mają oni szansę wyróżnić się na rynku i zdobyć wymarzoną pracę. Szkoły policealne kształcą na wielu różnorodnych kierunkach – wszystkie one wybrane zostały starannie w oparciu o aktualne potrzeby rynkowe. Absolwenci, którzy w czasie nauki, zdobywają niezbędną wiedzę praktyczną, nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Przedstawiamy popularne kierunki kształcenia w szkołach policealnych.

Finanse i rachunkowość

Technik rachunkowości to propozycja dla osób, które chciałaby podjąć pracę w urzędzie skarbowym, urzędzie miasta, instytucji finansowej, organizacji gospodarczej, towarzystwie ubezpieczeniowym, banku czy biurze rachunkowym. W trakcie cyklu nauki prowadzone są zajęcia, takie jak rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, dokumentacja biurowa czy język obcy w rachunkowości.

Informatyka

Technik informatyk kształcący się w szkole policealnej przygotowuje się do montowania komputera i urządzeń peryferyjnych, diagnozowania i usuwania usterek sprzętowych i systemowych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi, tworzenia baz danych, stron www, sklepów internetowych i aplikacji internetowych. Ukończenie kierunku podnosi możliwość zatrudnienia w bankach, urzędach, mediach, szkołach, telekomunikacji i firmach dostarczających sprzęt komputerowy.

Opieka środowiskowa

Szkoły policealne kształcące w zakresie opieki środowiskowej w programach nauczania zawierają między innymi podstawy psychologii i socjologii, podstawy opieki i pielęgnowania człowieka, zajęcia z języka migowego i obcego w pomocy społecznej. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, domach i środkach pomocy społecznej oraz instytucjach opiekuńczych.

W trakcie nauki słuchacze szkoły policealnej odbywają praktyki zawodowe, dzięki którym mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. W procesie rekrutacji niewymagana jest zdana matura.