Dietetyk

W PIGUŁCE: 

 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Nauka odpłatna. Atrakcyjne czesne!

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co oznacza, że są organizowane w soboty i niedzielę co dwa tygodnie. Po ukończeniu nauki absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Dietetyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zdrowego oraz racjonalnego odżywiania. Po ukończeniu nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania racjonalnego żywienia oraz przygotowywania różnorodnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, potrafiących przygotować plan dietetyczny odpowiednio dobrany nie tylko do wagi, ale również do stylu życia klienta

Przedmioty nauczania:

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zasady żywienia człowieka
 • Składniki pokarmowe oraz ich łączenie
 • Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego
 • Rodzaje diet
 • Komponowanie jadłospisów dla różnych odbiorców
 • Suplementy w diecie
 • Technologia gastronomiczna
 • Promocja zdrowia

Zajęcia praktyczne:

 • Planowanie diety
 • Technologia gastronomiczna

Po zakończeniu nauki Dietetyk jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • ocena stanu odżywienia
 • zapobieganie chorobom zależnym od procesu żywienia
 • ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • ocena wpływu chorób na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego, leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenie edukacji żywieniowej
 • Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:
 • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • poradniach żywieniowych,
 • zakładach cateringowych,
 • placówkach sportowych,
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA i poradniach dietetycznych
 • zakłady opieki zdrowotnej;

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line