Opiekun medyczny – uniwersalny zawód przyszłości


Czym charakteryzuje się zawód opiekuna medycznego?

Warto zaznaczyć, że zawód opiekuna medycznego jest stosunkowo młody. Oficjalnie powstał w 2007 roku, a przyczynił się do tego spadek liczby pielęgniarek. Potrzebni byli wykwalifikowani ludzie, którzy będą w stanie zaopiekować się chorymi. Obecnie szacuje się, że w zawodzie pracuje około 15 000 opiekunów medycznych. To bardzo odpowiedzialna funkcja. Ogólnie rzecz ujmując, opiekun medyczny musi zaopiekować się chorymi, dbać o ich samopoczucie, stan fizyczny i psychiczny. Pomoc osobom chorym, starszym lub niepełnosprawnym sprawia, że umiejętności nabyte w pracy często mogą być przydatne w codziennym życiu. Opiekun medyczny ściśle współpracuje z zespołem opiekuńczym lub terapeutycznym. Krótko mówiąc pomaga personelowi medycznemu podczas różnego rodzaju zabiegów i innych czynności związanych z opieką nad osobami chorymi lub starszymi. Warto zainteresować się tym zawodem, ponieważ łatwo znaleźć w nim pracę. Dodatkowo opiekunowie medyczni będą potrzebni zawsze. Wszystko ze względu na to, że osoby chore i starsze będą potrzebować pomocy niezależnie od czasów, w jakich przyjdzie nam żyć.

Jak zostać opiekunem medycznym i jak wygląda nauka na tym kierunku?

W celu uzyskania zezwolenia na pracę w zawodzie opiekuna medycznego, należy ukończyć szkołę policealną na odpowiednim kierunku. Nauka na profilu opiekun medyczny odbywa się w czasie dwóch semestrów. Wymaganie, jakie należy spełnić podczas rekrutacji, to ukończona szkoła średnia. Ukończenie nauki w szkole policealnej upoważnia do podjęcia egzaminu kwalifikującego, po ukończeniu którego otrzymać można odpowiedni dyplom i certyfikat. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W szkole policealnej Edukacja4U można znaleźć kierunek Opiekun Medyczny. Podczas rocznej nauki, uczniowie uczęszczają na takie przedmioty jak:

  • Metody i techniki terapii zajęciowej
  • Pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej
  • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych
  • Świadczenie usług takich jak opieka, pielęgnacja, dbanie o higienę
  • Asystowanie personelowi medycznemu
  • Współpraca z zespołem medycznym i terapeutycznym

W celu stania się opiekunem medycznym warto wykształcić w sobie silne pokłady empatii, cierpliwości i zrozumienia. Te cechy z pewnością będą przydatne i pomocne podczas pracy w zawodzie opiekuna medycznego. To bardzo odpowiedzialny zawód, więc należy podchodzić do niego z pełnią zaangażowania.

Edukacja4U i możliwość stania się opiekunem medycznym

W celu zdobycia zawodu opiekuna medycznego należy ukończyć odpowiednią szkołę policealną. Edukacja4U to najlepsze miejsce na podjęcie kształcenia w tym kierunku. Profesjonalna kadra pedagogiczna, zaawansowane i kompletne wyposażenie oraz pozytywna atmosfera. Z tych powodów warto rozpocząć naukę na kierunku opiekun medyczny właśnie w szkole Edukacja4U. To gwarancja profesjonalnego przygotowania do wykonywania zawodu w przyszłości, a przy okazji świetnie spędzony czas z sympatycznymi i pozytywnymi ludźmi. Osoby będące opiekunami medycznymi mogą liczyć na zatrudnienie w wielu miejscach pracy. Sanatoria, szpitale, zespoły opieki zdrowotnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy i ośrodki pomocy społecznej i wiele, wiele innych. Zawód ten otwiera wiele możliwości i jest bardzo perspektywiczny. Ludzie zawsze będą chorować, więc potrzebna im będzie pomoc wykwalifikowanych specjalistów.