Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych


Proces kształcenia odgrywa zasadniczą rolę w życiu zawodowym każdego z nas. Nic dziwnego – dzięki ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości poprawia się nasza pozycja na rynku pracy. Coraz więcej osób zainteresowanych zdobywaniem wartościowej wiedzy, decyduje się na uczęszczanie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Jest to doskonała propozycja dla wszystkich tych, którym zależy na uzyskaniu średniego wykształcenia bez rezygnacji z pracy czy codziennych obowiązków.

Proces rekrutacji

Naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych mogą podjąć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych rekrutuje również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Okres nauki wynosi 4 lata. W obu przypadkach zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym co drugi weekend. Osoby, które zaliczyły przynajmniej jeden semestr lub poszczególne przedmioty zawarte w indeksie w innej szkole o podobnym charakterze do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych również mogą skorzystać z oferty. Sam proces rekrutacji jest niezwykle prosty. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, dowód osobisty oraz złożenie podania o przyjęcie do wybranej placówki.

Cykl kształcenia

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych obejmuje nauczanie z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, historii, WOS, geografii, chemii, informatyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Pozwala więc na zdobycie kompleksowej wiedzy z wielu dziedzin. Po zakończeniu czteroletniego cyklu nauki każdy słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Stanowi ono dokument uprawniający do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Na podstawie wystawionego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości, absolwenci szkoły mogą starać się później o przyjęcie na uczelnie wyższe.