Kierunki roczne w szkole policealnej


Szkoły policealne umożliwiają naukę w kilku cyklach, w tym trwającą rok. Skierowana jest ona do osób, którym zależy na szybkim podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Nauka odbywa się w trakcie dwóch semestrów, a zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym. Jakie kierunki roczne oferują szkoły policealne?

Biomasażysta

Słuchacze tego kierunku poznają zasady aromaterapii oraz masażu, które w przyszłości posłużą im do wykonywania zabiegów relaksacyjnych i biostymulacyjnych. Zgłębiają wiedzę o medycynie wschodu i zabiegach akupresury. W trakcie zajęć uczą się anatomii i fizjologii człowieka, kształtowania i modelowania sylwetki, diagnozowania potrzeb oraz prowadzenia gabinetu. Takie przygotowanie pozwoli im podjąć w przyszłości pracę w gabinetach masażu, odnowy biologicznej i SPA, klubach fitness, placówkach zdrowia oraz umożliwi założenie własnej działalności.

Instruktor fitness

Nauczanie na kierunki instruktora fitness skierowane jest do osób zainteresowanych pracą na siłowniach, w ośrodkach rekreacyjnych, placówkach wypoczynkowych, na koloniach i obozach.

Proces kształcenia w szkole policealnej obejmuje zajęcia z podstaw anatomii i fizjologii, dietetyki, suplementacji, ćwiczeń ogólnorozwojowych, kształtowania sylwetki, pierwszej pomocy, choreografii. Jest to idealny kierunek do osób aktywnych, sprawnych ruchowo.

Dekorator wnętrz

Osoby zainteresowane aranżacją przestrzeni mają możliwość szlifowania swoich umiejętności w szkole policealnej. W ciągu roku nauczą się rysunku odręcznego, podstaw historii sztuki i architektury, materiałoznawstwa, wzornictwa przemysłowego w architekturze, ergonomii oraz obsługi programu AutoCAD. Roczna nauka przygotowuje do samodzielnego projektowania wnętrz i witryn ekspozycyjnych w biurach projektowych lub prowadzenia własnej działalności.

Nauka kończy się otrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.