Technik weterynarii


Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik weterynarii sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo- jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. Słuchacze poznają tajniki anatomii fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Uczą się jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.

Przedmioty nauczania:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Inseminacja zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Pracownia anatomiczna, zootechniczna
 • Pracownia inseminacyjna, diagnostyczna, laboratoryjna, zabiegowa
 • Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Język obcy w weterynarii
 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje:

 • RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Po zakończeniu nauki technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
 • laboratoriach weterynaryjnych
 • ogrodach zoologicznych
 • schroniskach
 • organach inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego
 • jest uprawniony do prowadzenia własnej działalności w ramach hodowli zwierząt, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)