Technik ochrony fizycznej osób i mienia


 

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  BPO.02. Ochrona osób i mienia

 

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadaniem technika ochrony osób i mienia jest zapewnienie bezpieczeństwa, a także zabezpieczanie zdrowia i życia ochranianych osób, wykrywanie zagrożeń, ochrona imprez masowych, zabezpieczanie centrów handlowych i miejsc użyteczności publicznej, konwojowanie osób, pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów. Od kandydatów wymagana jest szybkość w działaniu oraz opanowanie w sytuacjach stresowych.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia;
 • Organizowanie ochrony osób;
 • Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia;
 • Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • Realizowanie ochrony transportowanego mienia;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej.

Po zakończeniu nauki technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • konwojowania;
 • zabezpieczania imprez masowych;
 • samoobrony i technik interwencyjnych;
 • sprawne i bezpieczne posługiwanie się bronią.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • agencjach ochrony,
 • urzędach administracji publicznej;
 • imprezach masowych.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)