Terapeuta zajęciowy


Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co tydzień (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu). Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terapeuta zajęciowy poprzez swoją pracę wspomaga i aktywizuje proces rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Stosowanie metod poznanych podczas procesu kształcenia pozwala dopasować techniki pracy indywidualnie do pacjenta. Specjalizacja arteterapia (z łac. sztuka i terapia) pozwala bardziej dotrzeć do osób z różnymi zaburzeniami poprzez prace manualne. Głównym celem terapeuty zajęciowego jest przywrócenie sprawności ruchowych, ale także psychicznych. Istotnym elementem pracy jest dokumentowanie, monitorowanie oraz ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy

Po zakończeniu nauki terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego;
 • zapewnienie pomocy w integracji społecznej i zawodowej pacjenta.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • poradniach rehabilitacyjnych
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • przedszkolach integracyjnych
 • domach pomocy społecznej

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)