Technik ortopeda


 

W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: stacjonarna
 • Kwalifikacje:
  MED.11.Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co tydzień (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu). Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik ortopeda to osoba, która projektuje i wykonuje przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz różnorodne środki pomocnicze. Ściśle współpracuje z lekarzem oraz placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne oraz w sprawach związanych z rehabilitacją pacjenta. W codziennej pracy ma kontakt z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, oceniając stan funkcjonalny, dobierając odpowiednie środki. Dokonuje okresowych przeglądów sprzętu użytkowanego przez pacjentów.

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy techniki ortopedyczne;
 • Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez;
 • Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez;
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego.

Po zakończeniu nauki technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
 • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem;
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach rehabilitacyjnych,
 • sklepach ortopedycznych,
 • w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • własna działalność gospodarcza.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)