Technik Informatyk


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się także oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe.

Przedmioty nauczania:

 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych
 • Pracownia administracyjna baz danych
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowe
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy w informatyce
 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Po zakończeniu nauki technik informatyk jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie tymi sieciami
 • Projektowanie baz danych i ich administrowanie
 • Tworzenie stron www, sklepów internetowych i aplikacji internetowych oraz ich administrowanie
 • Budowanie dynamicznych witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów
 • Doradzanie klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • bankach
 • urzędach
 • telekomunikacji
 • mediach
 • szkołach
 • firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)